Tillstånd

Regler för att montera minnesmärken​

 

När man vill sätta upp ett minnesmärke i ett naturreservat, skyddat område, nationalparker och strandskyddade områden ska man ansöka om dispens i naturreservat, detta gör man hos Länsstyrelsen.

 

När det gäller övriga mark behöver man kontakta kommunen och ta reda på om marken ägs av en privat markägare eller om den ägs av kommunen. Om den ägs av en privatperson behöver man ta kontakt med denne och be om tillstånd. Om marken ägs av kommunen ska man ta kontakt med dem och prata med antingen Park & Naturförvaltningen alternativt Fastighetskontoret beroende på vad det är för typ av mark.